Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zachęca do zapoznania się z ofertą stypendialny programu CEEPUS. 

Termin składania wniosków o realizację sieci akademickich w roku 2020/2021 upływa w dniu 15 stycznia 2020 roku a wnioski powinny być składane poprzez stronę internetową www.ceepus.info. Szczegóły dotyczące aplikacji dostępne są w zakładce FAQ na stronie głównej Programu.
Z kolei do 3 lutego 2020 roku mogą być składane wnioski dotyczące projektów szkół letnich
i intensywnych kursów w roku akademickim 2019/2020. Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej NAWA.
Podstawowym celem Porozumienia Central European Exchange Program for University Studies jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów
i nauczycieli akademickich.

Więcej informacji na stronie programu