Oferta praktyk w ramach programu BARI

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że BARI (Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships) oferuje badawcze staże wraz z szkoleniami akademickimi w regionie Morza Bałtyckiego studentom, którzy są zainteresowani naukami o życiu, naukami o protonie i neutronie oraz państwem bezpieczeństwa socjalnego.

Doktoranci mogą ubiegać się o przyjęcie zagranicznego studenta na staż naukowy. Doktoranci powinni być zatrudnieni lub powiązani z akredytowaną instytucją akademicką lub instytucją badawczą non-profit. Powinni mieć motywację do ścisłej współpracy z międzynarodowym stażystą, który chciałby wnieść swój wkład w ich projekt badawczy.

Studenci studiów licencjackich i magisterskich mogą ubiegać się o pracę w jednym z projektów badawczych, które zaproponowali doktoranci. Powinni studiować na uczelni w regionie Morza Bałtyckiego i być zapisywani jako studenci przez cały okres trwania stażu.
 
Aplikować można aż do 16 maja 2021r.

Więcej informacji w ulotce i na stronie.