NAWA Welcome to Poland 2022

NAWA Welcome to Poland 2022

 PROGRAM DLA INSTYTUCJI 

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

1) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;

2) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;

3) promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Nabór wniosków trwa od 20.10.2022 r.

Zakończenie naboru: 31.01.2023 r.