Nagroda im. I. Wyhowskiego - nabór


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych przy Nagrodzie im. Iwana Wyhowskiego.

NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.

LAUREAT NAGRODY, kandydat z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych otrzymuje możliwość rocznego pobytu naukowego na kolejno odwiedzanych 6 polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Ukrainy i regionu, stosunków polsko-ukraińskich, a także podejmować własne prace archiwalne i badawcze. STAŻ przy Nagrodzie umożliwi ukraińskim badaczom z zakresu wymienionych dziedzin 4-miesięczny pobyt badawczy na dwóch polskich uniwersytetach.

Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata prosimy przesyłać do Biura Współpracy Międzynarodowej w terminie do 31 stycznia 2023 roku. Kwestionariusze zgłoszeń są dostępne tu: nagroda i staż.