Nabory na wymianę bilateralną dla naukowców

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że trwa nabór w ramach Współpracy bilateralnej dla naukowców. Projekty realizowane wraz z partnerem zagranicznym stanowią doskonałą okazję do zwiększania umiędzynarodowienia polskiej nauki. NAWA zaprasza do udziału wszystkich zainteresowanych naukowców do udziału.

Terminy składania wniosków:

- Republika Czeska do 18 czerwca 2019 r.

- Republika Niemiecka do 28 czerwca 2019 r.

- Republika Francuska do 3 lipca 2019 r.

Więcej informacji na stronie NAWA.