Nabór wniosków o granty naukowe do USA, Fundacja Kościuszkowska

Fundacja Kościuszkowska informuje o naborze wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Exchange Program to the US.
 
GRANTY PRZYZNAWANE SĄ WE WSZYSTKICH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH W TRZECH KATEGORIACH:
 
Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi na polskich uczelniach wyższych lub w innych jednostkach naukowo-badawczych.
Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla  studentów studiów doktoranckich na polskich uczelniach.
Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej.
 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:
 
Informacje o Programie w mediach społecznościowych:
 Wnioski można składać do 15 listopada 2021 r. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2022 roku, a decyzje zostaną ogłoszone w marcu 2022. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: ExchangeToTheUS@thekf.org
 
The Kosciuszko Foundation, Inc. (Fundacja Kościuszkowska), założona w Nowym Jorku w roku 1925, od ponad 90 lat działa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce na rzecz pogłębiania więzi między oboma krajami poprzez programy edukacyjne oraz wymianę naukową i kulturalną. Co roku Fundacja przeznacza prawie milion dolarów na stypendia i granty badawcze dla polskich naukowców, przyjazdy amerykańskich uczonych do Polski, udział amerykańskich studentów w szkołach letnich na polskich uniwersytetach oraz naukę języka angielskiego w Polsce w ramach letnich obozów językowych.