Nabór wniosków do programu MNiSW Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w ramach Projekty Międzynarodowe Współfinansowane, który pozwala na finansowanie kosztów projektu do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych. 

Nabór w trybie ciągłym prowadzony będzie w systemie OSF od 15/07/2019.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/ustanowienie-programu-pod-nazwa-projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane?fbclid=IwAR1MiXKhX1Y16mh8l5F0vWQhbPCyyO9UlIdA2DLZfeSit9TPXvM-yra5m40

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami!