Nabór uzupełniający w projekcie „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór uzupełniający dla doktorantów oraz młodej kadry

akademickiej* (z UWM jak i z uczelni zagranicznych) do projektu „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”.

Termin zakończenia naboru: 28.02.2022 r.

Okres realizacji działań: od kwietnia do 15 października 2022 r.**

Nabór dotyczy kandydatów/tki, którzy nie byli uczestnikami w projekcie.

Minimalny okres realizacji działania to 5 dni, a maksymalny 30 dni (wliczając dwa dni podróży).

Dopuszczalne jest także zgłoszenie nie mieszczące się w ramach limitu miejsc w oparciu o liczbę dni mobilności oraz odległości.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie projektu. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących naboru i możliwości wyjazdów/przyjazdów zachęcamy do kontaktu (e-mail: prom@uwm.edu.pl lub pod numerem telefonu 89 523 34 15).

 

* Jednym z warunków uczestnictwa pracownika jest kryterium wiekowe, pracownik nie może przekroczyć 40 r.ż. przez cały okres realizacji wyjazdu i jego rozliczenia.

** W wyjątkowych sytuacjach okres zakończenia działania może być wydłużony, ale wymaga to konsultacji z Biurem Projektu przed podpisaniem umowy.