Nabór do niemieckiej nagrody COPERNICUS

Do 5 lipca można zgłaszać kandydatów do ósmego konkursu o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców.

Jego celem jest wyróżnienie badaczy z Polski i Niemiec, którzy mają na swoim koncie szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy. Konkurs skierowany jest do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki. 

Nagroda jest przyznawana dwóm współpracującym uczonym – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w Niemczech. Jej wysokość wynosi 200 tys. euro – po 100 tys. euro dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów ( CV + lista publikacji) do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej ul. Oczapowskiego 2, piętro II, pok. 221.