Konkurs o nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierr’a Curie 2019

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o ogłoszonym konkursie o nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierr’a Curie 2019. Do konkursu może być zgłoszona para naukowców z każdej dziedziny nauki. Każda nominacja musi wskazywać dwóch badaczy, przynajmniej ze stopniem naukowym doktora, dowolnej narodowości (przy czym jeden powinien pracować w Polsce a drugi we Francji), którzy mogą poszczycić się wspólnym osiągnięciem naukowym.

Nominacja powinna zawierać:

  • Opis wspólnych osiągnięć naukowych obu kandydatów, które przyczyniły się do zacieśnienia polsko-francuskiej współpracy naukowej (maksymalnie 5000 znaków)
  • Propozycję wspólnych badań w najbliższej przyszłości (maksymalnie 3000 znaków)
  • Życiorysy zawodowe obu naukowców wraz z listą ich publikacji związanych ze wspólnymi osiągnięciami naukowymi
  • Jeden list polecający pary nominowanych (w przypadku nominacji własnej dwa listy polecające).

Nominacje należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej bazy danych pod adresem do 30 września 2019 roku.

Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

Wyboru laureatów dokona kapituła polsko-francuska powołana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

Więcej informacji tu.