Konkurs Komisji Europejskiej wspierający walkę z pandemią

19 maja 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020. Na pilnie potrzebne badania naukowe nad koronawirusem Komisja uruchomiła dodatkową kwotę 122 mln euro. 

W ramach tego konkursu można aplikować do pięciu tematów:

Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment (Innovation Action, budżet 5-6 mln euro).

Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve surveillance and care at high TRL (Innovation action; budżet projektu: 2-5 mln euro lub do 10 mln euro - w przypadku grantów kaskadowych)

Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response (Reaserch and Innovation action, budżet projektu: 4-10 mln euro)

Pan-European COVID-19 cohorts (Research and Innovation action; budżet projektu: 15-20 mln euro)

Networking of existing EU and international cohorts of relevance to COVID-19 (Coordination and Support action, budżet projektu: 2-3 mln euro).

Projekty finansowane w ramach tej edycji powinny umożliwiać przestawienie procesów produkcyjnych tak, aby zapewnić zdolność szybkiego wytwarzania niezbędnych środków i urządzeń medycznych potrzebnych do przeprowadzania testów na obecność wirusa, leczenia zakażeń i im zapobiegania. Projekty te powinny również prowadzić do opracowania technologii medycznych i narzędzi cyfrowych, których celem jest poprawa wykrywania wirusa, skuteczniejsze monitorowanie jego rozprzestrzeniania się i zapewnienie lepszej opieki nad pacjentami. Nowe badania naukowe będą opierać się na analizie dużych grup pacjentów (kohort) w całej Europie, natomiast dzięki lepszemu zrozumieniu behawioralnych i społeczno-gospodarczych skutków pandemii koronawirusa poprawie mogą ulec strategie w zakresie leczenia i profilaktyki.

Termin składania wniosków upływa 11 czerwca 2020 r., a w ramach tej inicjatywy nacisk kładziony będzie na szybkie osiągnięcie wyników.