Konkurs INTERSTUDENT 2021

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania wyróżniających się studentów z zagranicy, studiujących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, do konkursu organizowanego przez Fundację Perspektywy. Misją konkursu INTERSTUDENT jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych studentów zagranicznych kształcących się na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w języku polskim i angielskim).

Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, naukowa, działania na rzecz wielokulturowości - oraz dobre wyniki w nauce.

Termin nadsyłania zgłoszeń do Biura Ds. Współpracy Międzynarodowej (magdalena.burczynska@uwm.edu.pl) upływa 19 stycznia 2021 r. o godz. 15:00.
Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie Ankiety INTERSTUDENTA.

Więcej informacji o konkursie na stronie.