Konkurs Fundacji A.S. Dekabana

Fundacja A.S. Dekabana ogłosiła konkurs na 5-miesięczne staże dla młodych naukowców  w Kanadzie na Uniwersytecie w Vancouver w roku 2020 r.

Oferta skierowana jest do młodych polskich naukowców (poniżej 40 roku życia) z tytułem doktora. Kwota stypendium pokrywa wydatki związane z pobytem i podróżą. 

Stypendium Post-Doc:

 • Miejsce pobytu: The University of British Columbia, Vancouver, Kanada
 • Wysokość stypendium: $2100 CDN miesięcznie + wsparcie podróży $1500 CDN
 • Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Okres pobytu: 5 miesięcy (styczeń - maj  lub lipiec - listopad 2020)
 • Ilość miejsc: 4

Dodatkowo, UBC (The University of British Columbia) uruchamia 1 grant na wizytę profesorską (senior faculty member: associate/ full professor) w celu odbycia 10-14 dniowej wizyty w UBC jak również 1 grant na przyjazd profesora UBC do jednej z polskich uczelni (szczegółów tego działania nie są jeszcze znane). 

Stypendium Senior Faculty Member (Associate / Full Professor):

 • Miejsce pobytu: The University of British Columbia, Vancouver, Kanada
 • Wysokość stypendium: stypednium pokrywa koszty podróży i pobytu w uczelni goszczącej
 • Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Okres pobytu: 10 - 14 dni (czerwiec lub grudzień 2020)
 • Ilość miejsc: 1
 • Preferowane są aplikacje związane z działanością badawczą.

O Fundacji

Na początku lat 80. XX w. wybitny lekarz Anatol Dekaban wraz z małżonką Pamelą Liddle-Dekaban założyli Fundację zajmującą się udostępnianiem polskim pracownikom uniwersyteckim nowych zdobyczy naukowych i technologicznych z całego świata.

 

Procedura aplikacyjna:

Prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej, ul. Oczapowskiego 2, piętro II, pok. 221. Termin dostarczania zgłoszeń mija 12.07.2019 r.  

Formularz aplikacyjny

Wykaz tematów badawczych