Konferencja „Przygotowanie i doskonalenie dydaktyczne nauczycieli akademickich jako element zapewniania jakości kształcenia”

Biuro Szkolnictwa Wyższego w FRSE organizuje wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zespołem Bolońskim KRASP
konferencję „ Przygotowanie i doskonalenie dydaktyczne nauczycieli akademickich jako element zapewniania jakości kształcenia”
która odbędzie się w Poznaniu 25 października 2019 r. 

Rejestracja na konferencję jest możliwa poprzez stronę https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FRSE-KRASP.

Organizatorom wydarzenie zależy, aby uczestników konferencji zaprosić do dzielenia się własnymi doświadczeniami.