Konferencja nt. Azjatycko-Europejskiej Zrównoważonej Łączności

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o zaplanowanej na luty 2020 w Singapurze  konferencji naukowa o Azjatycko-Europejskiej Zrównoważonej Łączności (AESCON).

Wydarzenie ma na celu zbliżenie naukowców i analityków działających w obszarze międzynarodowej łączności, globalizacji i ich wpływu na zrównoważony rozwój. W czasie rosnącej łączności konferencja ma na celu stworzenie forum akademickiego, na którym będą prowadzone dysputy na tematy: infrastruktury transportowej, transformacji energetycznej, zmian klimatycznych, ekonomii cyfrowej, przepływów inwestycyjnych i handlowych, bezpieczeństwa, i innych.

Ważne daty:

Przyjmowanie abstraktów:  15 czerwca –  31 sierpnia, 2019

Termin na przesyłanie rozwiniętych abstraktów: 31 grudnia, 2019

Otwarcie rejestracji: 15 października, 2019

Więcej informacji tu.