Jubileuszowa edycja konkursu programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO

Do 30 kwietnia br. kobiety prowadzące innowacyjne badania z zakresu nauk o życiu mogą zgłaszać się do jubileuszowej edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Jednym z partnerów programu, który w tym roku odbywa się po raz 20., jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program jest skierowany do kobiet zarówno na zaawansowanym, jak i początkowym etapie prac badawczych, które chcą zaprezentować wyniki swoich badań, dorobek naukowy oraz plany na ich rozwój.
Do programu mogą zgłaszać się kobiety, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną: 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek.
Wysokość stypendiów
17-osobowe jury, złożone z przedstawicieli polskiej nauki, pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej, spośród nadesłanych aplikacji wyróżni 6 projektów, przyznając ich autorkom:
3 stypendia habilitacyjne – w wysokości 35 000 zł,
2 stypendia doktoranckie – w wysokości 30 000 zł,
1 stypendium magisterskie – w wysokości 20 000 zł.
Dodatkowo wszystkie nagrodzone badaczki, przy wsparciu partnerów programu – Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk, wezmą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, a ich osiągnięcia naukowe promowane będą nie tylko wśród naukowców, ale także szerszej opinii publicznej.
Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem strony : www.lorealdlakobietinauki.pl.
Zachęcamy do udziału!