Erasmus+ - rekrutacja na wyjazdy dla pracowników uczelni

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje pracowników uczelni o możliwości ubiegania się
o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ (kraje Unii Europejskiej) w roku akademickim 2019/2020:

- wyjazd w celach szkoleniowych (STT) – zainteresowani pracownicy składają komplet dokumentów do
11 października 2019 w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (Rektorat, 2 piętro, pokój 221D);

- wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) - zainteresowani pracownicy naukowi składają dokumenty u Koordynatora Wydziałowego (termin przyjmowania zgłoszeń jest ustalony indywidualnie przez każdy Wydział, jednak nie później niż do 18 października 2019).

Okres realizacji mobilności: od połowy listopada 2019 do 30 września 2020 r. (prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy ustalaniu terminu mobilności).

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

- formularz aplikacyjny
- Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching/Training
- zaproszenie z uczelni/instytucji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi uczelnianymi, stawkami dofinansowania oraz procesem rekrutacji dostępnym na stronie naszego Biura.