Erasmus+ - rekrutacja dla pracowników

Ogłaszamy nabór dla pracowników uczelni na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ (kraje Unii Europejskiej).

Rekrutacja trwa do 31 lipca 2021.

Obecny nabór obejmuje mobilności w celach dydaktycznych (wyłącznie dla nauczycieli akademickich) oraz w celach szkoleniowych (nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi), których realizacja odbędzie się w okresie od 1 września 2021 roku do 28 lutego 2022 roku.

Zasady rekrutacji i obowiązujące dokumenty znajdują się na stronie internetowej Biura.

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

- formularz aplikacyjny
- Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching/Training
- zaproszenie z uczelni/instytucji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi uczelnianymi i procesem rekrutacji oraz korzystanie z aktualnych wzorów dokumentów.
 

W przypadku pytań i/lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Joanną Chaberek (biurowzz@gmail.com lub joanna.chaberek@uwm.edu.pl).