Chorwacki rządowy konkurs stypendialny na rok akademicki 2021/2022

Ministerstwo Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji oraz Agencja ds. Mobilności i Programów UE oferują stypendia rządu chorwackiego (stypendia) zagranicznym studentom i nauczycielom szkół wyższych, a także naukowcom, którzy zamierzają zdobyć dalsze doświadczenie zawodowe w chorwackich uczelniach lub instytutach badawczych.

Stypendia oferują możliwości studiowania lub prowadzenia badań w dowolnym kierunku studiów podczas przyznanego okresu mobilności w akredytowanej publicznej chorwackiej szkole wyższej lub instytucji badawczej. Przyznane mobilności powinny być realizowane w roku akademickim 2021/2022 (od 1 października 2021 do 30 września 2022, z wyłączeniem lipca i sierpnia).
 
Szczegóły, warunki oraz rodzaje stypendiów, z których można skorzystać dostępne tu
 

Termin składania wniosków upływa z dniem 14 maja 2021 r.