Anders NAWA - ogłoszenie o otwartych naborach


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zgłaszania kandydatur do udziału w Programie dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie.

Program stwarza młodzieży polonijnej możliwość odbycia studiów w Polsce oraz podniesienia poziomu znajomości języka polskiego. Przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz do wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. Program umożliwia otrzymanie stypendium na kształcenie na studiach II stopnia w trybie stacjonarnym, w języku polskim. Ponadto, w uczelniach publicznych, Program umożliwia bezpłatne kształcenie.

Nabór na program dotyczący studiów I oraz jednolitych magisterskich trwa do 11 lipca 2023r., a na program dotyczący studiów II stopnia do 23 maja 2023r.