Wyszehradzki Program Stypendialny

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ma do zaoferowania stypendia magisterskie oraz dla absolwentów studiów magisterskich, którzy są obywatelami Grupy Wyszehradzkiej (V4), więc także Polski.

Studenci/naukowcy mogą się ubiegać o studiowanie lub badania w dowolnej akredytowanej instytucji szkolnictwa wyższego w krajach gupy V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja) oraz w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie,  Gruzji, Kosowie, Macedonii, Mołdawii, Czarnogórze, Serbii i na Ukrainie.

Wysokość stypendium to 2 300 EUR za semestr plus 1 500 EUR dla instytucji przyjmującej stypendystę.

 

Wszystkie informacje dodatkowe, niezbędne przy aplikowaniu znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

Termin aplikowania to: 15 marca 2019