Studia w językach obcych

Oferta kształcenia w językach obcych
na rok akademicki 2021/2022

Studia stacjonarne

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 - studia w języku angielskim

 • Biologia – Biologia stosowana
 • Geodezja i kartografia – Geodezja i geoinformatyka
 • Inżynieria środowiska – Inżynieria środowiskowa
 • Politologia – Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa
 • Kierunek lekarski

Studia drugiego stopnia

 - studia w języku angielskim

 • Geodezja i kartografia - Geodezja i geoinformatyka*
 • Informatyka – Data Science w praktyce*
 • Inżynieria środowiska – Biotechnologia środowiskowa, Inżynieria procesowa i ochrona środowiska, Biotechnologia*
 • Politologia – Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa, Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
 • Rolnictwo – Zarządzanie produkcją*
 • Technologia żywności i żywienie człowieka – Inżynieria żywności*
 • Zarządzanie – Logistyka

* Rekrutacja śródroczna.

 

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - [OTWÓRZ]