Studia w językach obcych

Oferta kształcenia w językach obcych
na rok akademicki 2022/2023

Studia stacjonarne

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 - studia w języku angielskim

  • Biologia – Biologia stosowana
  • Inżynieria środowiska – Inżynieria środowiskowa
  • Kierunek lekarski

Studia drugiego stopnia

 - studia w języku angielskim

  • Geodezja i kartografia - Geodezja i geoinformatyka*
  • Informatyka – Data Science w praktyce*
  • Inżynieria środowiska – Biotechnologia środowiskowa, Inżynieria procesowa i ochrona środowiska, Biotechnologia*
  • Rolnictwo – Zarządzanie produkcją*
  • Technologia żywności i żywienie człowieka – Inżynieria żywności*
  • Zarządzanie – Logistyka

* Rekrutacja śródroczna.

 

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - [OTWÓRZ]