Studenci z Ukrainy. Przeniesienie.

Drodzy Studenci,

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przyjął regulacje umożliwiające przeniesienie się z uczelni ukraińskiej. Procedura przenosin uregulowana została Zarządzeniem Nr 22/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach przeniesienia z uczelni ukraińskich.

Prawo ubiegania się o możliwość weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych w uczelniach ukraińskich przysługuje obywatelowi polskiemu albo obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz. 583), którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy (dalej jako Kandydat). Możliwość weryfikacji efektów uczenia się  przysługuje w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023.

Treść zarządzenia dostępna jest tutaj.