Stypendia Międzynarodowego Funduszu Wyszechradzkiego

Biuro ds. Współpracy międzynarodowej informuje o trwającym naborze na stypendia Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Oferta obejmuje stypendia licencjackie, magisterskie i podyplomowe dla obywateli krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja) oraz stypendia magisterskie i podyplomowe dla obywateli Bałkanów Zachodnich i Kraje Partnerstwa Wschodnieg. 
Studenci / badacze V4 mogą ubiegać się o studia / badania w dowolnej akredytowanej instytucji szkolnictwa wyższego w krajach V4, a także w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Kosowie, Macedonii Północnej, Mołdawii, Czarnogórze, Serbii i Ukrainie (do 4 semestrów).
Stypendium wynosi 2 500 EUR na semestr dla stypendystę oraz 1 500 EUR na semestr dla instytucji przyjmującej.

Termin składania wniosków dla tego zaproszenia upływa 15 marca.

Więcej informacji na stronie.