Program Polskie Powroty

Biuro ds. Współpracy Miedzynarodowej informuje o trwającym do 31 marca 2020 r. naborze w programie Polskie Powroty. Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą aplikować podmioty zamierzające zatrudnienie powracających do Polski naukowców. W tym roku istnieje możliwość uzyskania dofinansowania badań podstawowych.

Możliwe jest dofinansowanie w wysokości do 2 270 000 zł, jeśli projekt nie obejmuje komponentu badawczego. W przypadku, gdy projekt obejmuje  również dofinansowanie badań naukowych, maksymalne finansowanie wynosi 2 220 000 zł ze środków NAWA oraz 200 000 zł ze środków NCN.

Więcej informacji na stronie NAWA