Program im. Prof. Walczaka

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o trwającym do 31 marca 2020 r. naborze do programu im. Prof. Walczaka.
Jest on skierowany do lekarzy i naukowców, których zainteresowania naukowe obszary wiedzy: kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii i chrób zakaźnych.
W ramach programu uczestnicy mogą wyjechać do najlepszych ośrodków medycznyw Stanach Zjednoczonych Ameryki, na 3 do 6 miesięcy.
Więcej informacji na stronie NAWA.