Oferta stypendialna Wallonie-Bruxelles International (WBI)

Biuro ds. Wspólpracy Międzynarodowej informuje o ofercie stypendialnej typu post-doc "dla wybitnych". Oferta przygotowana jest przez Agencję Wallonie Bruxells International w Walonii lub Brukseli na uczelniach podległych Federacji Walonia-Bruksela. 

Czas trwania programu: 1 do 3 miesięcy.

Dziedziny:

- transport i logistyka

- mechanika

- nauki o życiu

- rolnictwo

- aeronautyka

- ochrona środowiska

Wnioski dotyczące innych dziedzin, w tym nauk humanistycznych, będą również rozpatrywane.

Szczegółowe informacje oraz wniosek są dostępne tu.

Wnioski z załącznikami można składać do dnia 1 października 2019 r.

Więcej informacji udziela p. Joël Porson

j.porson@wbi.be

tel: +32 (0) 2 421 82 06