Konkurs MSCA Innovative Training Networks

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o otwarciu 12 września 2019 konkursu Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks. Celem konkursu są kompleksowe szkolenia dla początkujących naukowców. Mają one być realizowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze z udziałem sektora pozaakademickiego.

Projekty mają być realizowane przez instytucje posiadające osobowość prawną zaangażowane w prowadzenie badań i innowacji, pochodzące z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne).

Istnieją trzy typy projektów ITN różniące się założeniami szczegółowymi oraz wymogami co do minimalnego składu konsorcjum, powyżej którego może brać udział dowolna liczba instytucji z dowolnych krajów i sektorów (również pozaeuropejskich):

  • ETN: European Training Networks – minimalne konsorcjum to trzy instytucje znajdujące się w trzech różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Każdy beneficjent musi zatrudnić przynajmniej jednego naukowca. Umowa konsorcjum (Consortium Agreement) jest wymagana lub zalecana, w zależności od wymogów poszczególnych konkursów
  • EID: European Industrial Doctorates – konsorcjum składa się z minimum dwóch instytucji, które (1) znajdują się w dwóch różnych krajach członkowskich i stowarzyszonych z H2020 oraz (2) pochodzą z różnych sektorów, przy czym instytucja akademicka musi mieć uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Naukowcy muszą zostać przyjęci na studia doktoranckie i mieć zapewnioną opiekę merytoryczną instytucji z obydwu sektorów oraz spędzić przynajmniej 50% czasu u partnera z sektora pozaakademickiego. Zakłada się, że naukowcy będą zatrudniani na maksymalny okres 36 miesięcy. Umowa konsorcjum (Consortium Agreement) jest wymagana lub zalecana, w zależności od wymogów poszczególnych konkursów.
  • EJD: European Joint Doctorates – konsorcjum to minimum trzy instytucje z trzech różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z H2020 i uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora. Przynajmniej dwie z nich muszą przyznawać wspólny lub podwójny stopień doktora, potwierdzony listem intencyjnym załączonym do wniosku. Naukowcy przyjmowani są na studia doktoranckie (zakłada się, że będą zatrudniani na okres 36 miesięcy) i objęci wspólną opieką naukową. Umowa konsorcjum (Consortium Agreement) jest wymagana lub zalecana, w zależności od wymogów poszczególnych konkursów.

Nabór wniosków trwa do 14 stycznia 2020 roku. Więcej informacji na stronie Funding&Tenders.