Konkurs EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 2020

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o otwartym naborze wniosków w konkursie sieci JPND ( EU Joint Programme Neurodegenarative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące rozwoju lub ulepszenia technologii obrazowania i stymulacji mózgu w diagnostyce i leczneiu chorób neurodegeneracyjnych.
Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące, które uczestniczą w konkursie.
Kraje biorące udział w konkursie:
Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie NCN