Wymiana z Kazachstanem 2017/18

W ubiegłym tygodniu studenci z Kazachstanu z sukcesem ukończyli jednosemestralną wymianę na naszej uczelni. Studenci przebywali w Olsztynie w ramach porozumienia między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim e a Narodowym Kazachskim Uniwersytetem Rolniczym w Ałmaty. Studenci kształcili się na wydziałach Medycyny Weterynaryjnej, Biologii i Biotechnologii, Nauki o Żywności oraz Nauk o Środowisku. W przyszłym roku akademickim 2018/19 na semestralną wymianę przyjadą również studenci z Chin, Tajwanu oraz Rosji.