Webinarium informacyjne o Programie Ceepus

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS ("Central European Exchange Program for University Studies") jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Program CEEPUS oferuje:

  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

  • studenci;
  • studenci doktoranci;
  • pracownicy naukowi

26 czerwca o godzinie 11:00 odbędzie sie webinarium, w trakcie którego zostaną przedstawione zmiany wchodzące wraz z nową umową, omówione założenia programu oraz będzie możliwość zadania pytań dotyczących programu. Rejestracja na spotkanie