UWM w sieci Uniwersytetów Europejskich

28 czerwca 2024 r. zostały opublikowane wyniku konkursu Inicjatywa Uniwersytety Europejskie.

UWM wraz ośmioma innymi europejskimi jednostkami w sojuszu CHALLANGE.EU otrzymał dofinansowanie i stał się oficjalnie częścią sieci Uniwersytetów Europejskich. Te ambitne ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego mają za zadanie rozwijanie długoterminowej współpracy strukturalnej i strategicznej, opartą na wspólnych wartościach i uzgodnionych zasadach. Sojusz CHALLENGE.EU to też współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Oprócz UWM w tej edycji konkursu zostało zakwalifikowanych do sieci 8 polskich jednostek szkolnictwa wyższego. Więcej informacji o projekcie i wynikach tu.