Stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej zachęca do udziału w konkursie o stypadia krótkoterminowe na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców z Polski.

Stypendium umożliwia odbycie pobytu badawczego w Niemczech na uczelni wyższej lub w innym instytucie naukowym. Stypendium trwa od 1 do 6 miesięcy.

Termin składania wniosków mija 30 kwietnia 2021 roku.

Szczegóły oraz warunki konkursu dostępne tu oraz na stronie: https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow/