RISE Worldwide 2018 - możliwość przyjęcia na praktyki studentów z Niemiec

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza doktorantów, pracowników naukowych oraz jednostki badawcze z całego świata zainteresowanych współpracą z praktykantami z Niemiec do udziału w kolejnej edycji programu RISE worldwide 2019 (Research Internships in Science and Engineering).

 W ramach programu RISE jednostki badawcze, a także indywidualni pracownicy naukowi i doktoranci mogą ubiegać się o przyjęcie na praktyki studentów niemieckich uczelni

 W projekcie biorą udział studenci następujących dziedzin: 

- biologia

- chemia

- fizyka

- nauki o Ziemi

- inżynieria

- informatyka

 oraz pokrewnych kierunków.

 Praktykanci otrzymują stypendium DAAD na pokrycie kosztów utrzymania i podróży.

 Oferty praktyk na miesiące letnie 2019 można składać online od 1 września do 15 października 2018 r. Szczegółowe informacje w języku angielskim oraz niemieckim znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.daad.de/rise/en/rise-worldwide/

Zgłoszenia na praktyki: https://www.daad.de/rise/en/rise-worldwide/offer-an-internship/submit-an-internship-offer/ 

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt w języku angielskim lub niemieckim bezpośrednio pod adresem: rise-ww@daad.de oraz w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (Ewelina Sobocińska, tel. 89 523 34 67, e-mail: ewelina.sobocinska@uwm.edu.pl).