Program stypendialny Wolnego Państwa Bawarii

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości udziału w programie stypendialnym organizowanym przez Wolne Państwo Bawarii. Stypendia przeznaczone są na sfinansowanie studiów podyplomowych (tj. magisterskich), doktoratów lub rocznych pobytów naukowych na bawarskich uczelniach. Mogą w nim wziąć udział absolwenci z Bułgarii, Czech, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. 

Celem programu jest wzmocnienie współpracy naukowej i wymiany akademickiej pomiędzy Bawarią a krajami Centralnej, Wschodniej i Południowowschodniej Europy. 

Nabór trwa do 1 Grudnia 2020 r. - decyduje data wpływu wniosku. 

Więcej informacji na stronie