Program Stypendialny Niemieckiej Federalnej Fundacji Ekologicznej

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości udziału programie stypendialnym organizowanym przez Niemiecką Federalną Fundację Ekologiczną (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU).
Program skierowany jest do absolwentów uniwersytetów Europy Wschodnniej i Centralnej (tj.: Bułgarii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, obwodu kaliningradzkiego, Rumunii, Republiki Słowacka, Republika Czeskiej, Ukrainy, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Albanii, Kosowa, Macedonii i Czarnogóry). Jego celem jest podniesienie kwalifikacji uczestników zakresie ochrony środowika i ochrony przyrody aby mogli stawiać czoła wyzwaniom w krajach z których pochodzą.

Stypendium trwa od sześciu do dwunastu miesięcy i obejmuje intensywny kurs języka niemieckiego trwający kilka tygodni. Instytucjami goszczącymi w Niemczech mogą być uniwersytety, instytuty badawcze, uniwersytety nauk stosowanych, firmy lub stowarzyszenia. Wymagania aplikacyjne i szczegóły dotyczące stypendiów można znaleźć na stronie DBU.