PHC Polonium - otwarty nabór

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o trwającym do 23 lipca br. naborze wniosków do bilateralnej wymiany z Republiką Francuską PHC Polonium. Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Francji do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA.
Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji.
Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.
Szczegóły dotyczące programu na stronie NAWA i stronie Campus France.