Konkurs na staże - Fundacja A.S. Dekabana

Fundacja A.S. Dekabana ogłosiła konkurs na 5-miesięczne staże dla młodych naukowców  w Kanadzie na Uniwersytecie w Vancouver w roku 2021 r.

Kwota stypendium pokrywa wydatki związane z pobytem i podróżą.

Stypendium Post-Doc:

 • Miejsce pobytu: The University of British Columbia, Vancouver, Kanada
 • Wysokość stypendium: $2100 CDN miesięcznie + wsparcie podróży $1500 CDN (stawka 2019/20)
 • Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Okres pobytu: 5 miesięcy (2 osoby w terminie lipiec-listopad 2021 oraz 2 osoby w terminie styczeń-maj 2022)
 • Ilość miejsc: 4
 • wymagania: brak limitu wieku, osoba z tytułem doktora przed habilitacją

Dodatkowo, UBC w Kanadzie uruchamia 1 grant na wizytę profesorską (kategoria senior faculty member w zakresie stanowisk akademickich: adiunkt z habilitacją oraz profesor, brak kryterium wieku) w celu odbycia 10-14 dniowej wizyty (grudzień 2021 lub czerwiec 2022). Grant pokrywa koszty podróży oraz koszty utrzymania podczas pobytu. Wizyta może dotyczyć działalności dydaktycznej, konsultacji, jednakże preferowane będą aplikacje związane z działalnością badawczą

Stypendium Senior Faculty Member (Associate / Full Professor):

 • Miejsce pobytu: The University of British Columbia, Vancouver, Kanada
 • Wysokość stypendium: stypendium pokrywa koszty podróży i pobytu w uczelni goszczącej
 • Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Okres pobytu: 10 - 14 dni (grudzień 2021 lub czerwiec 2022)
 • Ilość miejsc: 1
 • wymagania: brak limitu wieku, kategoria w zakresie stanowisk akademickich: adiunkt z habilitacją oraz profesor
 • Preferowane są aplikacje związane z działalnością badawczą.

W związku z pandemią COVID-19, udział w wymianie stypendialnej jest uzależniony od możliwości organizacji podróży do Kanady oraz wytycznych obowiązującego reżimu sanitarnego.

O Fundacji

Na początku lat 80. XX w. wybitny lekarz Anatol Dekaban wraz z małżonką Pamelą Liddle-Dekaban założyli Fundację zajmującą się udostępnianiem polskim pracownikom uniwersyteckim nowych zdobyczy naukowych i technologicznych z całego świata.

 

Procedura aplikacyjna:

Prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej, ul. Oczapowskiego 2, piętro II, pok. 221. Termin dostarczania zgłoszeń mija 26.02.2021 r.  

Formularz aplikacyjny

Wykaz tematów badawczych