Konkurs dla naukowców i badaczy organizowany przez Wydawnictwo FRSE

Informujemy o nowej inicjatywie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Wydawnictwo FRSE ogłosiło konkurs dla naukowców i badaczy na najlepsze monografie poświęcone edukacji i programom zarządzanym przez FRSE.

Prace najwyżej ocenione zostaną wydane w formie tradycyjnej i elektronicznej w ramach Serii Naukowej Wydawnictwa FRSE. Konkurs zapewni przejrzystość procesu wyboru tekstów i wysoki poziom merytoryczny. Procedury recenzowania dopasowano do standardów COPE oraz wymagań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Szczegółowe informacje, w tym obwieszczenie, regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie https://www.frse.org.pl/wydawnictwo.

(Facebook: https://www.facebook.com/FRSE.fb/?hc_ref=ARR8cjdzFzndOz8H3GtQAQswlqRUxsk0par7svWNCcGX4p2DJIfpTUAg5SfkinGDdNM&ref=nf_target&__tn__=kC-R)