Erasmus+ - dodatkowa rekrutacja dla pracowników

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej ogłasza dodatkowy nabór dla pracowników uczelni
na wyjazdy dydaktyczne oraz szkoleniowe w ramach Programu Erasmus+ (kraje Unii Europejskiej) w roku akademickim 2020/2021.

Szczególowe infomacje dostępne sa w zakładce Erasmus+.